VayaV

VayaV is een 3D virtuele wereld waarin met name ouderen en mantelzorgers elkaar kunnen treffen. Het gehele project omvat meer dan techniek. VayaV levert de volgende projectonderdelen:vayav logo

  • technisch ondersteuning
  • delen van de technische infrastructuur
  • helpdesk
  • praktische inhoudelijke ondersteuning bij de samenstelling van gebruikersgroepen
  • het (tijdelijk) on-the-spot begeleiden daarvan
  • het ondersteunen van vrijwilligers op het terrein van het (uit)bouwen van de virtuele omgeving en het on-the-spot ondersteunen bij de verwerkelijking van groepsplannen.
  • het aanbieden van diensten/ producten/ dienstverleningsvormen binnen de gecreëerde virtuele werelden en gericht op de veronderstelde behoeften en wensen van de leden van de verschillende gebruikersgroepen.

 

Het VayaV-platform is ontwikkeld op basis van voor ieder toegankelijke broncode en virtuele werelden. De toegang tot de virtuele VayaV-wereld geschiedt met een viewer die specifiek voor de doelgroep ontwikkeld wordt. 

 

Ten behoeve van de ontwikkeling en exploitatie van VayaV is een cooperatie opgezet. Linea Nova is kernlid van de cooperatie, naast Welzorg en Astra-Com. Bijzondere leden van de cooperatie zijn de gemeenten Kerkrade, Almere en Rotterdam.

Vanaf half 2012 zullen binnen deze gemeenten groepen worden opgericht.