KidLinq: online communicatie en informatie uitwisselen tussen school en ouders

 

Betrek de huidige en nieuwe generatie ouders nog meer bij uw school door online te communiceren. Via een wijze die zij dagelijks hanteren en beheersen.

 

KidLinq biedt uitgebreide mogelijkheden om het gehele communicatieproces tussen ouders en school aan te sturen. En voor de analoge ouders blijven papieren versies beschikbaar!

 

Met KidLinq kan de schoolleiding online:

 • ouders beter betrekken bij de gang van zaken op school, bijvoorbeeld met een digitale nieuwsbrief of schoolkrant
 • ouders uitnodigen voor activiteiten op school
 • vergaderstukken uitwisselen tussen directie en leerkrachten
 • een interne nieuwsbrief of vergaderstukken versturen
 • alle informatie van leerkrachten, ouders en kinderen altijd en overal geordend beschikbaar hebben

 

Met KidLinq kunnen ouders online

 • oudergesprekken inplannen en reserveren
 • inschrijven op bijvoorbeeld een schoolreisje of een themamiddag
 • in het digitale dagboek lezen over de voortgang van hun kind
 • vanaf een beveiligde ouder pagina, documenten (zoals rapporten) bekijken of downloaden
 • verlof aanvragen voor een tandartsbezoek van een kind

 

Met KidLinq kunnen leerkrachten online:

 • ouders uitnodigen voor een oudergesprek
 • ouders uitnodigen voor activiteiten op school
 • aan ouders rapporten of andere documenten beschikbaar stellen
 • informatie uitwisselen op persoonlijk- klas- groeps- of schoolniveau: deel bijvoorbeeld werkstukken met een klas of ouders
 • in een dagboek voor ouders iets schrijven over hun kinderen
 • alle informatie van leerkrachten, ouders en kinderen altijd en overal geordend beschikbaar hebben

 

Kijk voor meer informatie op www.kidlinq.nl